top of page

Wytyczne dla funkcjonowania obiektu w trakcie epidemii COVID-19

w Polsce

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

  1. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego minimum 2 metry.

  2. Maksymalna liczba osób przebywających w obiekcie nie przekraczać powinna 44.

  3. Wyłącza się z użytkowania pomieszczenia takie jak: pokój zabaw, wspólna kuchnia oraz sala kominkowa.

  4. Bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezakwaterowanych.

  5. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

  6. W trosce o bezpieczeństwo Gości na terenie obiektu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Pokoje przechodzą gruntowną dezynfekcję środkami odkażającymi oraz ozonem. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem:

  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

  2. Jeśli gość mieszka na terenie obiektu zostanie czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomiony zostaje dyspozytor medyczny o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  4. Następuje wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Warto wiedzieć

Dezynfekcja_rąk_MZ.jpg
Jak-myć-ręce.png
rękawiczki.png
maseczka-MZ-PIS.png
bottom of page