top of page

REGULAMIN

Wstęp

1. Poniższy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów Konik Morski w Dębkach.
2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:
Najemca - Gość / Rezerwujący
Wynajmujący – Krzysztof Świerdza, ul. Wczasowa 3, 84-110 Dębki, nr NIP  5342228720
Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Wczasowej 3 w Dębkach.

Rezerwacja

1. Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się na stronie internetowej www.konikmorskidebki.pl lub pod numerem telefonu +48 533-326-665 
2. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.konikmorskidebki.pl lub pod numerem telefonu +48 533-326-665 . Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
3. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Najemcy jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wynajmującego oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
5. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca  zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: PLN: 19 1140 2004 0000 3602 7555 8394. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania przelewu.
6. W przypadku braku wpłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
7. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt, Najemca opłaca gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w dniu przyjazdu.

Ceny wynajmu

1. Aktualne ceny wynajmu dostępne są na stronie www.konikmorskidebki.pl lub pod numerem telefonu +48 533-326-665 .

2. Cena wynajmu nie uwzględnia podatku klimatycznego w wysokości 1,80 zł od osoby za dobę pobytu, płatną gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

3. Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, w zależności od  liczby osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu

Procedura pobytu Gościa

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.  
2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późniejszego zameldowania tylko po wcześniejszym kontakcie z obiektem.
3. Gwarantowany czas odbioru apartamentu rozpoczyna się o godz. 15:00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjechania do obiektu tylko po wcześniejszym kontakcie z obiektem.
3. Opuszczenie apartamentu przez Najemcę  w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00.
4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
5. Wynajmujący udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po zameldowaniu Gościa.
6. Na ogrodzonym i monitorowanym terenie obiektu, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Na jeden wynajęty apartament przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie.

 

 

Zasady pobytu Gościa

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. 
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu.
W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
6. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego.
7. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący.
8. Akceptujemy pobyty z pupilami do 20kg. W jednym apartamencie można zameldować dwa pupile. Koszt pobytu pupila to 20  zł za dobę.
 

Odstąpienie od umowy lub anulacja rezerwacji

1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować za pośrednictwem poczty e-mail lub pod numerem telefonu +48 533-326-665 oraz poprzez link zawarty
w e-mailu. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie
rezerwacji.
2.  Oferta zwrotna do 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty zadatku
3. Poniżej 14 oferta zwrotna jest traktowana jak oferta bezzwrotna.
4. Oferta bezzwrotna – nie ma możliwości bezkosztowej anulacji zarezerwowanego pobytu.

Ustalenia końcowe

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.
3. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.

bottom of page